Prawo medyczne

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii jest prawo medyczne. Nasza kancelaria adwokacka świadczy swoje usługi zarówno wobec osób wykonujących zawód lekarza medycyny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, jak również spółek lekarskich oraz Zakładów Opieki Medycznej. Reprezentujemy także strony w procesach sądowych będących następstwem tzw. błędu w sztuce medycznej, w sprawach przed Wojewódzkimi Komisjami Ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, jak również Więcej…

Z mwarczyk, przed

Rozwody

Kancelaria adwokacka prowadząca sprawy o rozwód – Gliwice Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w sprawach rozwodowych, dążąc do znalezienia najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów. Udowadniamy, że rozwód w mieście Zabrze i Gliwice można przeprowadzić skutecznie zachowując zadowolenie obydwu stron. Pomagamy również w sprawach związanych z orzeczeniem separacji między małżonkami bądź też z ustanowieniem rozdzielności majątkowej jeszcze przez rozwiązaniem małżeństwa stron. Skuteczne Więcej…

Z mwarczyk, przed

Podział majątku

Kancelaria prowadzi zarówno sprawy sądowe związane z podziałem majątku byłych małżonków, jak i sprawy dotyczące rozliczeń majątkowych pomiędzy konkubentami. W każdym przypadku uwzględniane są wzajemne rozliczenia i nakłady stron, a także przyczynienie się małżonków do powstania majątku dorobkowego. Doradzamy również w przedmiocie ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, a także przygotowujemy i opiniujemy projekty umów majątkowych małżeńskich (tzw. intercyz).

Z mwarczyk, przed

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami, roszczeniami dotyczącymi umów najmu, dzierżawy, eksmisji z nieruchomości, a także w sprawach o zasiedzenie, jak również z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę. Prowadzimy sprawy z zakresu sprawa spadkowego, w tym o stwierdzenie nabycia praw do spadku, działka spadku Więcej…

Z mwarczyk, przed

Prawo karne

Adwokat Gliwice – prawo karne i pomoc prawna Kancelaria specjalizuje się w prawie karnym, a w szczególności w prowadzeniu spraw karnych. Bronimy podejrzanych w sprawach karnych, obwinionych bądź oskarżonych na każdym etapie postępowania karnego, zarówno już na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania, jak również w toku postępowania sądowego. Rzetelnie omawiamy z Klientem sprawę go dotyczącą tak, aby móc podjąć możliwie Więcej…

Z mwarczyk, przed

Prawo karne wykonawcze

Kancelaria świadczy usługi w zakresie obrony skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego – w sprawach dotyczących odroczenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, przerwy w wykonaniu tej kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia z wykonania reszty kary, jak również w sprawach związanych z karą ograniczenia wolności bądź grzywny. Nadto, w kancelarii w Tarnowskich górach i Gliwicach prowadzimy sprawy karne dotyczące wykonania przez skazanego kary pozbawienia Więcej…

Z mwarczyk, przed

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie spraw związanymi z odwołaniem od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowaniami z tytułu wypadków przy pracy, a także spraw dotyczących kar porządkowych, sprostowania świadectw pracy czy ustalania istnienia stosunku pracy. Nadto, reprezentujemy klientów w zakresie spraw emerytalnych i rentowych, w tym w sporach dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Z mwarczyk, przed

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentacji osób fizycznych i podmiotów gospodarczych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Udzielamy kompleksowego wsparcia w zakresie sporządzania odwołań, skarg, pism oraz opinii prawnych. Doradzamy w sprawach administracyjnych związanych z uzyskaniem zezwoleń, koncesji oraz licencji.

Z mwarczyk, przed

Prawo rodzinne

Adwokat Gliwice – prawo rodzinne i pomoc prawna Kancelaria specjalizuje się m.in. w prawie rodzinnym. Udziela skutecznej pomocy prawnej w zakresie spraw dotyczących roszczeń alimentacyjnych zarówno na rzecz małoletnich dzieci, jak i wobec współmałżonka. Świadczymy usługi jakimi jest obsługa prawna również w sprawach dotyczących ograniczenia, zawieszenia wykonywania i pozbawienia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi, ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa oraz macierzyństwa. Nadto, nasza Więcej…

Z mwarczyk, przed

Odszkodowania – Gliwice – Tarnowskie Góry

Skuteczne odszkodowania – Gliwice i okolice Kancelaria adwokacka świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi osób poszkodowanych na skutek różnych zdarzeń losowych na najwyższym poziomie. Przede wszystkim kancelaria udziela pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych (na terenie Polski i zagranicą), reprezentując klientów na każdym etapie postępowania zarówno karnego jak cywilnego. W postępowaniu karnym, na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego, występując w sprawie w charakterze Więcej…

Z mwarczyk, przed