Adwokat Gliwice – prawo karne i pomoc prawna

Kancelaria specjalizuje się w prawie karnym, a w szczególności w prowadzeniu spraw karnych. Bronimy podejrzanych w sprawach karnych, obwinionych bądź oskarżonych na każdym etapie postępowania karnego, zarówno już na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania, jak również w toku postępowania sądowego.

Rzetelnie omawiamy z Klientem sprawę go dotyczącą tak, aby móc podjąć możliwie najlepszą decyzję co do kierunku prowadzonej obrony bądź rozważenia propozycji dobrowolnego poddania się karze.

Pomagamy osobom zatrzymanym przez Policję, ABW, CBA lub inne służby, aktywnie uczestnicząc w czynnościach przesłuchania i stawiania zarzutów również w dni wolne od pracy.

Adwokat Gliwice – sprawy karne i ich prowadzenie

W razie potrzeby reprezentujemy Klientów w sprawach o uchylenie listu gończego, Europejskiego Nakazu Aresztowania, jak i zmianę środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowana na środki o charakterze nie izolacyjnym tj. dozór Policji, poręczenia majątkowe, odroczenie wykonania kary i inne.

Jako adwokat – Gliwice, prawo karne – udzielamy wsparcia Klientom również po zakończeniu postępowania karnego, tak aby mieli świadomość nałożonych na nich ewentualnie obowiązków bądź zobowiązań finansowych.

Udzielamy również pomocy osobom pokrzywdzonym na skutek przestępstwa. Reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego dążąc do uzyskania zadośćuczynienia bądź nawiązki rekompensującej przez nich poniesioną szkodę bądź doznaną krzywdę. Adwokat Gliwice – sprawy karne – zaprasza!

Kategorie: Zakres usług