Kancelaria prowadzi zarówno sprawy sądowe związane z podziałem majątku byłych małżonków, jak i sprawy dotyczące rozliczeń majątkowych pomiędzy konkubentami.

W każdym przypadku uwzględniane są wzajemne rozliczenia i nakłady stron, a także przyczynienie się małżonków do powstania majątku dorobkowego.

Doradzamy również w przedmiocie ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, a także przygotowujemy i opiniujemy projekty umów majątkowych małżeńskich (tzw. intercyz).

Kategorie: Zakres usług