Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii jest prawo medyczne.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy swoje usługi zarówno wobec osób wykonujących zawód lekarza medycyny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, jak również spółek lekarskich oraz Zakładów Opieki Medycznej.

Reprezentujemy także strony w procesach sądowych będących następstwem tzw. błędu w sztuce medycznej, w sprawach przed Wojewódzkimi Komisjami Ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, jak również w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną lekarzy. Pomagamy lekarzom w sprawach o naruszenie dóbr osobistych związanych z negatywnymi wpisami w prasie na portalach internetowych.

Respektujemy ustalenia w zakresie wynikającym z umowy zawartej pomiędzy Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach a Śląską Izbą Lekarską w Katowicach.

Kategorie: Zakres usług