Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego.

Reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami, roszczeniami dotyczącymi umów najmu, dzierżawy, eksmisji z nieruchomości, a także w sprawach o zasiedzenie, jak również z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę.

Prowadzimy sprawy z zakresu sprawa spadkowego, w tym o stwierdzenie nabycia praw do spadku, działka spadku oraz o zachowek.

Doradzamy w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych, negocjujemy i opiniujemy umowy pod kątem zabezpieczenia interesów naszych klientów, a następnie udzielamy wsparcia poprzez prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wykonania zawartych umów.

Zastępujemy naszych Klientach w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych. Prowadzimy sprawy dotyczące zarówno szkód osobowych, jak i majątkowych.

W zakresie usług Kancelarii są również sprawy związane z ochroną dóbr osobistych.

Kategorie: Zakres usług