Kancelaria świadczy usługi w zakresie obrony skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego – w sprawach dotyczących odroczenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, przerwy w wykonaniu tej kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia z wykonania reszty kary, jak również w sprawach związanych z karą ograniczenia wolności bądź grzywny.

Nadto, w kancelarii w Tarnowskich górach i Gliwicach prowadzimy sprawy karne dotyczące wykonania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Kategorie: Zakres usług