Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentacji osób fizycznych i podmiotów gospodarczych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Udzielamy kompleksowego wsparcia w zakresie sporządzania odwołań, skarg, pism oraz opinii prawnych. Doradzamy w sprawach administracyjnych związanych z uzyskaniem zezwoleń, koncesji oraz licencji.

Kategorie: Zakres usług