Skuteczne odszkodowania – Gliwice i okolice

Kancelaria adwokacka świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi osób poszkodowanych na skutek różnych zdarzeń losowych na najwyższym poziomie. Przede wszystkim kancelaria udziela pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych (na terenie Polski i zagranicą), reprezentując klientów na każdym etapie postępowania zarówno karnego jak cywilnego. W postępowaniu karnym, na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego, występując w sprawie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, a następnie oskarżyciela posiłkowego, kancelaria adwokacka dąży, już na tym etapie, do uzyskania rekompensaty z tytułu doznanej krzywdy np. odszkodowania powypadkowego.

Adwokat Gliwice – odszkodowania, które Ci się należą

Nadto, w toku likwidacji szkody, a tak w toku postępowania cywilnego dążymy do uzyskania na rzecz poszkodowanego odszkodowania oraz zadośćuczynienia w pełni rekompensujących doznaną przez niego szkodę, jak i ból, cierpienia fizyczne czy traumę psychiczną. Dochodzone przez naszych adwokatów odszkodowania – Gliwice – obejmuje wszelkie koszty poniesione w związku z doznanym wypadkiem, błędy medyczne czy innym zdarzeniem losowym takie jak koszty leczenia, rehabilitacji, uszczerbek na zdrowiu, koszty zakupu lekarstw, jak również związane z utratą dochodów itp. Natomiast na zadośćuczynienie za doznany trwały stopień uszczerbku na zdrowiu składa się rekompensata za doznane przez poszkodowanego ból, cierpienia fizyczne i cierpienia psychiczne związane z samym wypadkiem oraz jego następstwach. To wszystko wpływa na odszkodowania za wypadki i pomaga uzyskać odszkodowanie w zadowalającej kwocie.  Reprezentujemy także osoby bliskie, które na skutek śmierci bądź utraty zdrowia przez poszkodowanego, same doznały krzywdy.

Zapewniamy najwyższe i skuteczne odszkodowania – Gliwice i okolice

Sąd, ustalając wysokość należnego zadośćuczynienia, zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa, bierze przede wszystkim pod uwagę wiek poszkodowanego, rodzaj i stopień doznanych obrażeń, stopień i rodzaj cierpień fizycznych i psychicznych intensywność (natężenie, nasilenie) i czas trwania tych cierpień oraz stopień kalectwa, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołanego rozstroju zdrowia, skutki uszczerbku na zdrowiu na przyszłość, rodzaj dotychczas wykonywanej pracy przez poszkodowanego, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej i bezradności życiowej, konieczność korzystania ze wsparcia innych, w tym najbliższych czy pozbawienie możliwości zajmowania się gospodarstwem domowym, zapewniając skuteczne dochodzenie roszczeń.

Rzetelne podejście do sprawy

Adwokaci naszej kancelarii do każdej prowadzonej sprawy podchodzą indywidualnie. Dokładnie analizujemy przypadek każdego klienta, by móc przedstawić najlepsze możliwe rozwiązanie. Naszym klientom zapewniamy doradztwo w zakresie odszkodowań na miejscu, w naszych siedzibach, ale także drogą telefoniczną bądź mailową.

Adwokat Gliwice – odszkodowania – serdecznie zaprasza do kontaktu!

Kategorie: Zakres usług