Kancelaria świadczy usługi w zakresie spraw związanymi z odwołaniem od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowaniami z tytułu wypadków przy pracy, a także spraw dotyczących kar porządkowych, sprostowania świadectw pracy czy ustalania istnienia stosunku pracy.

Nadto, reprezentujemy klientów w zakresie spraw emerytalnych i rentowych, w tym w sporach dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Kategorie: Zakres usług