Gdyby komuś po Nowym Roku zrobiło się zimno lub po prostu chciał odpocząć, to przypominamy, że niezależnie od kierunku lotu, pasażerom przysługują odszkodowania za ewentualne opóźnienia ich lotu.
Kwestie tę reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z lutego 2004 r. Wysokość ewentualnego odszkodowania uzależniona jest od rodzaju lotu, a także czasu opóźnienia. Obecnie, po zmianach będących następstwem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07.

Odszkodowanie przysługuje w przypadku opóźnienia w stosunku do planowanego startu:
a) o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1.500 kilometrów; lub
b) o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1.500 a 3.500 kilometrów; lub
c) o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

Kwota ewentualnego odszkodowania uzależniona jest od wskazanego zasięgu podróży. I tak pasażerowie otrzymują odszkodowanie w wysokości:
a) 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1.500 kilometrów;
b) 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 kilometrów;
c) 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

Życzymy udanego świętowania Karnawału ☺

Kategorie: Aktualności