Z początkiem przyszłego roku zmienią się przepisy dotyczące zasad ogłaszania przez Sąd upadłości konsumenckiej. Najistotniejszą zmianą jest wydłużenie planu spłaty wierzycieli z lat 3 do lat 7 czyli ponad dwukrotnie. Na tym etapie Sądu też będą badały ewentualne zawinienie dłużnika w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności.

Kategorie: Aktualności