Spadek

Adwokat Gliwice – sprawy spadkowe i sytuacje prawne spraw spadkowych Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi stwierdzenia nabycia praw do spadku oraz odrzucenia spadku, w tym złożenia oświadczenia w tym zakresie m.in. przed sądem. Pomagamy w przeprowadzeniu spraw o dział spadku i ewentualne zniesienie współwłasności przedmiotów stanowiących przedmiot spadku na terenie obszaru całego kraju. Nadto, pomagamy w ustaleniu kręgu spadkobierców powołanych do dziedziczenia z mocy ustawy. W toku postępowań spadkowych reprezentujemy Klientów w sporach związanych z kwestionowaniem ważności testamentu, wydziedziczenia testamentowego czy niegodnością dziedziczenia, kiedy to spadkobierca „dopuścił się umyślnie Więcej…

Z mwarczyk, przed