Adwokat Gliwice – sprawy spadkowe i sytuacje prawne spraw spadkowych

Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi stwierdzenia nabycia praw do spadku oraz odrzucenia spadku, w tym złożenia oświadczenia w tym zakresie m.in. przed sądem. Pomagamy w przeprowadzeniu spraw o dział spadku i ewentualne zniesienie współwłasności przedmiotów stanowiących przedmiot spadku na terenie obszaru całego kraju.

Nadto, pomagamy w ustaleniu kręgu spadkobierców powołanych do dziedziczenia z mocy ustawy.

W toku postępowań spadkowych reprezentujemy Klientów w sporach związanych z kwestionowaniem ważności testamentu, wydziedziczenia testamentowego czy niegodnością dziedziczenia, kiedy to spadkobierca „dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych rzeczy albo umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego”.

Adwokat Gliwice – spadek i nasza profesjonalna pomoc w tej materii

Zapewniamy także pomoc prawną w zakresie spraw dotyczących roszczeń pieniężnych z tytułu zachowku tj. instytucji umożliwiającej zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, uzyskania wartości dwóch trzecich bądź połowy udziału, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Nasza pomoc prawna jest szczególnie efektywna.

Adwokat Gliwicespadek jako sprawa u nas, to także wyjaśnienie i rozwiązywanie problemów związanych ze sporządzaniem testamentów szczególnych, zapisem zwykłym, zapisem windykacyjnym, stwierdzenie nabycia spadku, poleceniem i odpowiedzialnością za długi spadkowe, a także zrzeczeniem się dziedziczenia jeszcze za życia spadkodawcy czy wyłączeniem małżonka od dziedziczenia. I wszystkich spraw dotyczących prawa spadkowego.

Kancelaria wyjaśnia również kwestie związane z podatkiem od spadku i darowizn. Adwokat Gliwice – sprawy spadkowe – serdecznie zapraszamy do kontaktu lub odwiedzenia nas w naszej siedzibie. Prawo spadkowe na najwyższym poziomie.

Kategorie: Zakres usług